Aktuality

Nové stránky
Prostřednictvím těchto stránek Vás budeme informovat o možné prevenci před nemocemi i o dalších postupech, které můžete učinit sami, než nás navštívíte.
Personální obsazení

MUDr Jana Rozsypalová

MUDr Jana Rozsypalová
  • praktická lékařka pro děti a dorost
  • odborná atestace z pediatrie r. 1984
  • 5 let praxe na lůžkovém oddělení
  • Od ledna 1990 pracuje jako praktický lékař pro děti a dorost v Plzni
  • Začlenení do pravidelných školení v rámci celoživotního vzdělávání v rámci České lékařské komory
 

 

Dagmar Smetanová

Dagmar Smetanová
  • diplomovaná dětská sestra
  • 25 let praxe